Waarom deze
campagne?


 

Een waardevolle bijdrage kunnen en mogen leveren aan de maatschappij is een droom van velen. Toch ondervinden mensen met een beperking hierin heel wat obstakels. De focus ligt al te vaak op hun ‘beperking’. Hierdoor worden hun mogelijkheden en talenten niet opgemerkt.

We willen deze campagne opzetten omdat we met z’n allen willen kijken naar:

 • wat wél kan
 • wat wél lukt
 • wat wél gebeurt
 • wat wél werkt
 • wat wél begrepen wordt
 • wat wél gezegd wordt
 • wat wél kan geleerd worden

en dus wat wél bijdraagt.

Gelijkwaardigheid is een universeel recht. Hoe diverser de wereld, hoe rijker en boeiender hij wordt. Personen met een beperking moeten als volwaardige burgers volop kunnen deelnemen aan het leven.

Inclusie gaat om het waarderen van diversiteit in een gemeenschap.
Het is geen eenrichtingsverkeer. Voor mensen met een beperking is het een terechte vraag om erbij te horen. Deel te nemen aan het arbeidsproces, vrijetijdsactiviteiten en wonen in de samenleving, etc. Maar evenzeer is het voor de zogenaamd valide maatschappij een voorrecht om met mensen met een beperking in contact te treden, te leren van hun totaal verschillende mogelijkheden, hun taal. Om tijd te maken voor mensen met andere talenten.

Inclusie is geen probleem, het is een uitdaging. Het is het aanleggen van een tuin waarin alle soorten planten mogen bestaan en groeien, traag of snel, bruusk of geleidelijk, in uiteenlopende geuren, zonder mekaar te overwoekeren.
Laat ons daar aan werken, aan dit soort inclusieve maatschappij, als een tuin.

 

Wie zijn we?

De Lork is een Brusselse voorziening die mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen begeleidt in wonen, werken en vrije tijd. We bieden verschillende woonformules aan variërend van individueel begeleid wonen tot 24u/7 begeleiding in verschillende woonsettings. Mensen met een beperking die nog bij hun familie wonen kunnen bij ons terecht voor dagactiviteiten of begeleid vrijwilligerswerk, waarbij we actief op zoek gaan naar organisaties of bedrijven waar onze cliënten een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Dat doen we natuurlijk ook voor de cliënten die bij ons verblijven. We bieden verder ook ondersteuning thuis en er is mogelijkheid tot logeren.

En we zijn ervan overtuigd dat

 • iedereen recht heeft op een comfortabel leven
 • iedereen evenwaardig is
 • diversiteit een troef is
 • iedereen mogelijkheden en beperkingen heeft en steun nodig heeft van anderen!
 • iedereen verankerd is in een gemeenschap

#iedereendemax

Upload een foto van jezelf op instagram met #iedereendemax waarin jij uitdrukt dat jij je anders begaafde vriendin, vriend, zus, broer, neef, nicht, buurman, buurvrouw of om het even wie je toevallig ontmoet op straat, op de tram of in de trein... gewoonweg de MAX vindt!